download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

ФАКТУРИ 2020

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Автор
Съобщение
anonymous
Сря, 03.01.07, 22:28
Имам голям проблем с кирилицата. Как да го оправя?
wqwe
Пет, 05.01.07, 19:53
Като стартирам програмата от "Start->Programs->PROSYSTEMS->FAKTURI 2007 direct" ми дава грешка "Program Error: File 'c:\...\all users\start menu\programs\prosystems\local\t222.dbf' does not exist." и не мога да продължа дори с Ignore.

cheers,
</wqw>

kalutka
Чет, 11.01.07, 23:32
във фактурата липсва реквизит:) четете си ЗДДС и ППЗДДС:)
anonymous
Пет, 12.01.07, 13:38
Програмата е добра, но НАИСТИНА липсва колонката "отстъпка" между "ед. цена" и "стойност", съгласно образеца, публикуван на сайта на НАП.
prosystems
Пет, 12.01.07, 14:09
В понеделник ще има актуализация която ще добави и поле за ТО, за клиентите които използват търговска отстъпка. А за тези които не дават търговска отстъпка това не е липса на реквизит. Приложено вижте текста в червено долу

Благодарим Ви за препоръките. Ще бъдат отразени в следващата актуализация.!
ПРОСИСТЕМС ЕООД

http://www.prosysts.com
office@prosysts.com

ЗДДС

Чл.114
Фактурата задължително съдържа:

1. наименование на документа;
2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
6. име, фамилия и подпис на съставителя;
7. име и адрес на получателя по доставката;
8. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
9. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
10. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
11. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
12. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък;
13. размера на данъка;
14. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
15. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.
(2) Когато лице извършва дистанционна продажба на стоки, регистрирано е за целите на ДДС в друга държава членка и мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба е на територията на другата държава членка, освен реквизитите по ал. 1 във фактурата се посочват задължително:
1. идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;
2. ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;
3. размерът на данъка, дължим по доставката.
(3) Когато регистрирано лице - посредник в тристранна операция, документира извършена доставка на стоки до придобиващия в тристранната операция, като основание за неначисляване на данък във фактурата се посочва "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС".
(4) Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това.
(5) Сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл. 26, ал. 6 .
(6) Издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път. Получените фактури по електронен път се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието.

редактиран от prosystems на 12.01.07 14:11
редактиран от prosystems на 13.01.07 01:46
prosystems
Нед, 14.01.07, 21:07
15.01.2007
Обещаното е изпълнено.
Добавена е възможност за избор на бланка С ОТСТЪПКА и БЕЗ ОТСТЪПКА ( От Сервизни, Настройки ). Възможност за задаване и автоматично изчисляване на отстъпките. Автоматично преизчисляване на стойностите и сумите при промяна на валутата. Възможност за филтриране в справките и по ВИД ПЛАЩАНЕ. Добавени са отметки НУЛЕВА СТАВКА и НЕНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС. Добавено е автоматично запомняне по подразбиране на последните ВИД ПЛАЩАНЕ, МЯСТО НА СДЕЛКАТА, ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ.

АКТУАЛИЗАЦИЯ към 27.01.2007

1. Затворете програмата ( ако работите в мрежа на всеки компютър на който е инсталирана програмата )
2. Свалете файла АКТУАЛИЗАЦИЯ към 27.01.2007
3. Стартирайте го ( ако работите в мрежа на всеки компютър на който е инсталирана програмата )

С това би трябвало да сте актуализирани към 27.01.2007

ПРОСИСТЕМС ЕООД
office@prosysts.com
www.prosysts.com

редактиран от prosystems на 14.01.07 21:15
редактиран от prosystems на 14.01.07 21:21
редактиран от prosystems на 17.01.07 16:16
редактиран от prosystems на 17.01.07 16:35
редактиран от prosystems на 19.01.07 05:54
редактиран от prosystems на 26.01.07 14:03
редактиран от prosystems на 27.01.07 23:01
редактиран от prosystems на 27.01.07 23:01
anonymous
Сря, 17.01.07, 21:39
ПО НОВИЯ ЗАКОН НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДПИС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ,А САМО НА ДОСТАВЧИКА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/-МИСЛЯ ЧЕ Е ОБЪРКАНО ПРИ ВАС!ИЗПИШЕТЕ НА ПОСЛЕДНИЯ РЕД СЪСТАВИТЕЛ,А НЕ ПОЛУЧАТЕЛ.
prosystems
Чет, 18.01.07, 12:48
Можете да изключите ПОЛУЧАТЕЛЯ от менюто , КЛАСИФИКАТОРИ, ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ ,, изберете ФАКТУРА редактиране и махате отметката на "Печат на карето ПОЛУЧАТЕЛ"
редактиран от prosystems на 14.02.07 16:53
anonymous
Чет, 18.01.07, 21:02
Здравейте, как може да се закупи програмата и каква е нейната цена?
prosystems
Пет, 19.01.07, 01:21
Подробности за закупуване можете да откриете тук : www.prosystems.bg
редактиран от prosystems на 19.01.07 05:54
редактиран от prosystems на 07.03.08 15:34

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Коментар

за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2021   Experta Ltd.