download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

Парични плащания и Фактури

<1 2 3 4 5 >

Автор
Съобщение
geni_
Сря, 18.03.09, 11:19
” защо има толкова малко полета във фактурата, не стигат ако описваш повече стоки и материали. Много тъпо! „
На стандартните бланки също има ограничение за броя редове. Небива да се забравя, че и листа хартия на който се отпечатва фактурата е ограничен
geni_
Сря, 18.03.09, 11:22
” Поздравления, програмата е чудесна много лесна и приятна за работа.
Имам обаче един въпрос, може би някъде в попълването на номенклатуните съм пропуснала нещо, незнам.
Когато принтирам готовата фактура в нея липсва единствено Място на издаване. Моля помогнете ми, къде да въведа данните за да ми излезе. Това е задължителен атрибут във фактурата.
БЛАГОДАРЯ! „

Благодаря!

в този документ не става дума за място на издаване

Изисквания към фактурите (114)
Чл. 114. (1) Фактурата задължително съдържа:
1. наименование на документа;
2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) име и фамилия на съставителя;
7. име и адрес на получателя по доставката;
8. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
9. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
10. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
11. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
12. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък;
13. размера на данъка;
14. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
15. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.
(2) Когато лице извършва дистанционна продажба на стоки, регистрирано е за целите на ДДС в друга държава членка и мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба е на територията на другата държава членка, освен реквизитите по ал. 1 във фактурата се посочват задължително:
1. идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;
2. ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;
3. размерът на данъка, дължим по доставката.
(3) Когато регистрирано лице - посредник в тристранна операция, документира извършена доставка на стоки до придобиващия в тристранната операция, като основание за неначисляване на данък във фактурата се посочва "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС".
(4) Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това.
(5) Сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл. 26, ал. 6.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път. Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието по един от следните начини:
1. чрез усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, или
2. чрез електронен обмен на данни, или
3. по друг начин, гарантиращ автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието

iulianav
Вто, 24.03.09, 15:51
Благодаря за изчерпателният отговор.
Но аз намерих решение на моя проблем. Просто добавих в реда след името на материално отговорното лице и място на издаване. След като принтирам фактурата името на МОЛ е на единия ред , а мястото на издаване е под него.
Програмата е ПЕРФЕКТНА.
anonymous
Пет, 27.11.09, 15:43
Цял следобед се занимавам с тази програма и нестава работата.Куца...
geni_
Вто, 01.12.09, 01:01
” Цял следобед се занимавам с тази програма и нестава работата.Куца... „

След като не сте се справили с една елементарна програма, поне тогава да бяхте прочели написаното по-горе а то е:

Преди да започнете да работите попълнете необходимите ви номенклатури!
За работа с Фактури и Касови Ордери е необходимо да влезете в системата като въведете инициали и парола, които сте попълнили в Номенклатури->Потребители. Те са необходими, защото формата на документа съдържа име на съставителя на документа
.

zazig
Вто, 02.02.10, 15:50
Здрасти Иво,

ползвам програмата от доста време. ПРОГРАМАТА Е СУПЕР И МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА НЕЯ!!!

вчера влизма в програмата с моето име и парола както съм правил много пъти и ми излиза:

PayoffDocsAndInvoices has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

след това програмата се затваря. на какво се дължи това според теб? инсталирах я на ново от сайта ти и пак същото ...

Поздрави

geni_
Сря, 17.03.10, 14:57
Здравейте zazig,

Извинявам се за късния отговор, тук влизам само от време на време по обясними причини :)

Когато има проблем по-добре пишете на e-mail защото го чета всеки ден.

Най-вероятно има промяна в конфигурацията ти - възможности :
-MS JET OLE DB
-Регионални настройки

Удобно е да се изпрати екрана по e-mail или реда на грешката за по-добра детекция на проблема.

За тези които ползват 64 bit версия, на сайта ми има изпълнимия файл на програмата (PayOffDocsAndInvoices.exe ). Той трябва да припокрие същия там където е инсталиран. Причината е, че Микрософт MS JET не работи в 64bit режим и за да работи програмата трябва да бъде изрично компилирана за x86 режим.

<1 2 3 4 5 >

Коментар

за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2021   Experta Ltd.