download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

Складова програма STORE_BGN 2.996


Складова програма на Ексел с макроси и фактуриране


Изтегли (1691 KB)

Визитна картичка на програмата

Автор: Анастас Бакалов
Лиценз: Shareware
ОС: Windows All 32/64 bit
Големина: 1691 KB
Обновен на: 05.03.2016 от naskobk
8321 показвания, 477 сваляния  Статистики

Потребителите, изтеглили тази
програма свалят още:

Владовсофт Склад 9.0.0
Microinvest Склад 3.81.900
StoreHouse LITE 2.8.5

Публикации в списанието


няма публикации
 
Highslide JS

Складова програма STORE_BGN е програма на Ексел с макроси и фактуриране.
Програмата, може да изписва закупените материали по средно претеглена покупна цена.
Включен е и модул фактуриране.
За въпроси може да питате тук.

Работи до 5 000 записа.

На Ексел 2007 и по-нов може да се направи да работи с над 1 милион записа

Има възможност да се донастрой спрямо изискванията на потребителя.

Складова програма STORE_BGN версия 1.2

Новости:

 • В модул справки е включен бутон - Изчисли средна цена
  При използването му средната цена се изчислява автоматично в справката,
 • Средната цена се изчислява на база средна покупна цена на съответния артикул, след изчислението може да заключим получената средна цена от
  последваща промяна с бутон заключи.

  Това е първата програма работеща под Ексел, която може да изписва закупените материали по средни покупни цени в момента на изписването.
  Има възможност да се направят справки за всеки материал по отделно по различни показатели.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.0

  Новости:

 • Закръгля количеството до втория знак
           ед.цена до четвъртия знак
           сумата до втория знак
 • Нов бутон - Наличности показва - наличното количество от всеки един материал по отделно
                                   като има възможност да се направи подробна или
                                   кратка справка за остатъчното количество материали
                                   към определен момент от времето.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.05

  Новости:

             

 • Нова справка Движение на материалните запаси /материали/
              От главно меню след избиране на бутон Движение, се извиква
              таблица която показва оборотите на материалите в склада,
              Справката е полезна за потребителя, тъй като чрез нея
              може да се проследи движението на материалите
              през избран период от време или определена дата.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.58

  Новости:

            
   Движение на материалните запаси
  нова колона месеци
   
    

 • От главно меню след избиране на бутон Движение, се извиква
              таблица която показва оборотите на материалите в склада,
              Оборотката фактически представлява стандартна оборотна ведомост,
              за материални запаси, новото в случая е че може да се
             проследи движението на материалите по месеци по тримесечия и за полугодието,
             както и за съответната година, като се маркират желаните месеци от справката.
             Тази справка е удобна за попълване на статистическите форми,
   когато се изисква статистическа информация по тримесечия,
  както и с натрупване за оборотите на материалните запаси в склада,
  и попълването им за нуждите на фирмата.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.88

  Новости:

  Оправен е макроса за автоматичното въвеждане на фирми,
  от главното меню, след избиране на бутон Доставчици,
  могат да се въвеждат неограничен брой фирми,
  които се зареждат автоматично в програмата,
  за улеснение избора на фирма може да става
  от автоматично присвоеният номер на програмата.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.89

  Новости:
  Нова справка доставчици,
              включено е автоматично сортиране на записите,
              при промяна на номера на доставчик, той автоматично се подрежда,
              съгласно номера си по възходящ ред,
              автоматично засича повторение на наименованието на доставчика при въвеждане,
              предупреждава за дублирано име, така се избягва възможността да
              се напише една и съща фирма повече от един път.
              нов бутон за изтриване на записа, като същевремено се
              пренареждат фирмите по възходящ ред съобразно входящият им номер.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.96

  Новости:

  Нов бутон Опресни.
              Във всяка една справка е добавен бутон Опресни,
              за да Опреснява данните когато е необходимо.

   Нов бутон Данни за фирмата.
              Чрез него се вкарват автоматично към справките,
              Единен Индификационен Код, и наименованието на фирмата.
              след като се вкарат първоначално данните на фирмата,
              те ще излизат във всяка една справка направена чрез програмата.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.97

  Новости:
  Към всяка една справка е добавен бутон Данни за фирмата,
  така потребителя записва данните на фирмата само към
  тази справка която му е необходима,
  Добавен е autofilter към справката по Номенклатури,
  и към справката по Доставчици, така по-лесно може да се намери
  нужната информация за конкретен материал или
  наименование на Доставчик.
  Във бутон Въведи е добавен предупредителен текст,
  който пояснява следното:
  При работа със средни цени
  се въвежда само количеството, програмата автоматично
  си изчислява средната цена и общата сума чрез бутона
  изчисли в справките за движението на материалите,
  средните цени се показват в червен цвят на справката.
  За да не се променят средните цени, се клика на
  бутон заключи, така средната цена се заключва от последваща
  промяна при въвеждане на нов материал от същият артикул.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.98

  Новости:
   Добавен нов бутон във Базата данни "Изтрий маркиран ред"
      този бутон изтрива произволно маркиран ред от базата данни,
      така бутоните за корекция на информацията стават два,
      "изтрий произволно маркиран ред" и "Изтрий последният ред"
      от въведената информация във Базата данни.
      Поправен бъг в системата, при изтриване на произволен ред от базата данни,
      във sheet Справки излизаше грешка от типа #REF
      1. Клетките, които са използвани във формула, са преместени или изтрити.
      Тук е изключително важно да се разбере, че не става дума
      за съдържанието на клетката (като стойност),
      а за самата клетка със съответния й адрес.
      2. Формулата е копирана на друго място и губи адреса на клетките,
      които участват в нея.
      При новата версия тази грешка не се получава тъй като текущите формули
      във sheet Справки се запазват и не се губят,
      въпреки че се трие информация от базата данни.

  Складова програма STORE_BGN версия 2.985

  Новости:

  1.Подобрен алгоритъм за изписване по средна цена на продукта.
  2.Добавен нов бутон Опресни във работният лист Справки.
  3.Изградена нова система на организиране на материалите в групи,
  възможност за автоматично групиране на материалите,
  създаване на Групи материали до 10групи с по 1000 артикула в група.
  Програмата има възможност да се създава и повече от 10 групи.
  Подобрено филтриране на данните в работният лист справки.
  Възможност за откриване на дублирани записи при завеждането на материали,
  с цел избягването на повтарящи се артикули.
  Важно: За да работи правилно програмата моля за разделител на цифрите да се
  използва точка “.” а не запетайка “,” , ако е нужно се настройват Регионалните
  настройки на операционната система.
  Видео урок за работа с програмата може да гледате тук:

  Складова програма STORE_BGN версия 2.986

  Новости:

  създаден специален бутон в меню База, който служи за създаване на архиви
  на базовият файл на програмата, който съдържа основната информация
  за партидите и движението на материалите във фирмата.
  Създаден специален бутон "Запиши архив в My Documents"
  След натискане на бутона "Запиши архив в My Documents",
  програмата архивира базовият файл materiali.xls
  в папката My Documents на компютъра и излиза от системата.
  При проблем винаги може да си възстановим изгубените файлове
  от базовият файл materiali.xls.
  Видео урок за създаване на архивен файл може да гледате тук:

  Складова програма STORE_BGN версия 2.987

  Новости:

  1. Може да се извади справка за остатъчното количество от определени материали или група материали, за определен период от време, за да знае клиента какво е необходимо да зареди в склада на фирмата.
  2. Може да се извади справка по категории с количествата продадени стоки.
  3.Може да се извади справка в която можете да видите за дадена категория какви наличности има и колко продукти са продадени за даден период.
  4. Може да се извади справка по изписани материали по зададен период от време групиран по дата или календарни месеци.
  5.Програмата може да изписва автоматично материалите по средна остатъчна цена от последните закупени материали от определен артикул.

  Последните промени вижте тук:

  Новости във версия 2.988
  При изход от справките към главното меню,
  излиза Подсказващ екран който пита,
  дали искате да запазите промените,
  ако желаете да ги запазите,
  автоматично се запазват последните промени
  направени от потребителя.,
  При отказ последните промени
  направени от Вас може да не се запазят.

  Новости във версия 2.99
  Създаден е нов бутон "Търси" в меню Справки,
  с който може да търсим даден артикул по 13
  различни критерия. Това помага на всеки един
  потребител да намери по лесно всеки един материал
  по зададен от потребителя специфичен за него
  критерии.

  Новости във версия 2.995
  Създаден е нов бутон "Филтър" в меню Справки,
  с който може да филтрираме записите по
  групи. По този начин може да разпечатаме
  справката само за тази група от която се нуждаем,
  с бутон "Изчисти филтъра" може да видим всички материали
  в справката и да я разпечатаме на принтер.

  Новости във версия 2.996
  Автоматично сортиране на Номенклатурните номера на материалите
  по групи, оцветяване на дублиращите се материали в червено,
  ако се повтарят два пъти
  и в синьо ако се повтарят три и повече от три пъти.
  Това се прави с цел да се избегне дублирането на два еднакви материала
  при извикването им от базата данни.
  Подобрено автоматичното въвеждане на доставчици по групи,
  както и автоматичната преномерация на доставчиците
  по хронолочиен ред на въвеждане на записите в системата.

 • Ограничения: Работи до 30.04.2016г., има възможност да се въведат до 5 000 записа.

  Изисквания: MS Office Excel


  Мнения на потребители

  Твоето мнение

  • Вторник, 04.04.17, 21:53, naskobk:
   Тъй като имам намерение да предавам на живо урок
   как се работи с програмата,
   като ще може да се задават въпроси в реално време,
   моля всеки който желае да гледа Live Stream на
   програмата в реално време да се абонира за
   канала ми в Youtube, надявам се да се съберат повече хора.
   канала ми е https://www.youtube.com/user/naskobk
   може да се абонирате за него за да следите кога ще има
   излъчване на живо за работа с програмата.

  Платени препратки

  Опаковки и консумативи
  Екстрапак ООД предлага повече от
  700 вида опаковки и консумативи
  shop.bags.bg
  Рекламни чанти
  Екстрапак произвежда рекламни чанти
  и опаковки от хартия и (био)полимери
  Bags.BG
  bgERP
  Управлявайте фирмата си
  с безплатен, уеб базиран софтуер
  www.bgerp.com
  Компютри за геймъри
  Домашни компютърни системи за игри
  Конфигурации по желание от Перси ООД
  www.persy.com

  вашето каре - тук

  за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2021   Experta Ltd.