download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

Zaplati_2017 1.17.4


Програмата за изчисление на Заплатите и осигуровките за 2017г.


Изтегли (2407 KB)

Визитна картичка на програмата

Автор: Анастас Бакалов
Лиценз: Shareware
ОС: Windows All 
Големина: 2407 KB
Обновен на: 10.10.2017 от naskobk
5882 показвания, 403 сваляния  Статистики

Потребителите, изтеглили тази
програма свалят още:

FS ТРЗ (Труд и работна заплата) 1.1.122.0
ЗАПЛАТИ (portable) 8.5.45
Пътни листове 2017 1.37

Публикации в списанието


няма публикации
 
Highslide JS

Програмата за Заплати, която работи на MS Office Excel. Може да пресмята автоматично осигуровките и кодовете за вид плащане по всички видове длъжности. В програмата са включени видовете плащания за 2017 г. Може автоматично да се коригират процентите за осигуровките на всяко лице в таблицата Вид осигурен за 2017 г., тъй като Платежните ведомости автоматично изчисляват сумите от въведените проценти в таблицата.
програмата генерира автоматично и декларация №6, както и има възможност за автоматично създаване на платежни нареждания към НАП.

 • Програма Zaplati_2017 Версия 1.17.2 е разработена с новите осигурителни прагове за 2017 г.
 • Тя е съобразена с кодовете за вид плащане за текущата година.
 • Възможност за всяко лице на граждански договор индивидуално да се укаже дали му се удържа авансов ДОД за 4-то тримесечие.

 • Също така има възможност за всяко самоосигуряващо се лице индивидуално да се избере дали ще се осигурява за фонд общо заболяване и майчинство или не през съответния период.

 • Програмата създава автоматично месечни рекапитулации по
  кодовете за вид плащане за всеки вид осигурен.

  Новости:

 • Възможност за въвеждане ЕГН на лицето в Платежната ведомост,
  и Платежния фиш.
 • Включен модул за обработка на Данни за Декларация 1 с възможности да генерира файл към НАП EMPL2015 с дължина до 100 записа.
 • Възможен е и импорт на файл: EMPL2015 с дължина до 1000 записа.

  Zaplati 2015_1.15.2
  Новости:
  Въведена нова колона за избор,
  Лицето не се осигурява по ДОО(пенсионер),
  при която ако назначим пенсионер на граждански договор може
  да не му удържаме ДОО, ако той не желае да се осигурява.
  Възможност за всяко лице на граждански договор
  индивидуално да се укаже дали му се удържа авансов ДОД за 4-то тримесечие.
  Има възможност да се удържа членски внос към синдикална или
  друга организация автоматично, който представлява 1%
  от чистата сума на лицето.
  Въведен нов бутон Филтрирай който изчиства празните, записи
  и въведените филтри чрез функцията autofilter
  и показва автоматично сумарният ред на програмата.
  Оправен бъг на бутон Заключи записа.
  Чрез бутона заключи записа можем да заключим готовите
  записи, с цел предпазване от последваща промяна.
  Изградена нова система от падащи менюта в Меню бара на
  програмата с цел по бързо достигане до желаната справка.

  Zaplati 2015_1.15.3
  Новости:

  Подобрена е базата данни на програмата, в резултат на което
  обработката на информацията става три пъти по бързо,
  Включени нови бутони.
  1. Нов бутон с наименование: "Нов запис"
  този бутон автоматично присвоява данните от предходният запис,
  и увеличава поредният номер на записа с единица,
  след като изберем бутона :"Нов запис" е достатъчно само да направим,
  корекция в периода и данните на новият служител.
  2. Нов бутон с наименование: "Изтр.записа"
  този бутон изтрива маркирания запис, ако има нужда
  и филтрира записите автоматично, има възможност да се изтрият и група от
  поредни записи, като натискаме бутона последователно колкото е нужно.
  3. Нов бутон с наименование: "Архивирай"
  този бутон прави архив на файла zaplati.xls в папката My documents,
  когато искаме да си възстановим данните от архива, копираме архивният файл
  от папката My documents и заместваме оригиналният файл с архивният в
  инсталационната папка на програмата.
  4. Подобрено бързо заключване на записите чрез бутона "Заключи записа"
  така заключването на записаните редове става много по-бързо от преди.

  Zaplati 2015_1.15.4
  Новости:

  1.Подобрено създаване на Нов запис:
     Когато натиснем бутон "Нов запис" програмата автоматично създава нов запис от
    последният въведен ред, независимо коя клетка е селектирана в таблицата.
    тази възможност предпазва от грешки при създаване на нов работен ред в системата.
    програмата работи най добре със 32 битови операционни системи.

  Zaplati 2015_1.15.5
  Новости:

  1.Вграден модул за проверка на ЕГН, със
  подсказващо съобщение за коректност на номера.
  2.Автоматично въвеждане на Нов запис, с
  подсказващ текст: "Въведи ново лице".
  3.Възможност за добавяне на наименованието на
  фирмата и нейният Булстат в платежните фишове
  чрез бутон "Фирмени данни".

  Zaplati 2015 1 15 6

  Новости:

  1.Възможност за удръжка на Допълнително пенсионно осигуряване.,
    като се приспада автоматично сумата за ДПО от ДОД на лицето.
  2.Възможност за въвеждане и изчисляване на ЗОВ
     върху неплатен отпуск за сметка на лицето или
     работодателя по избор.
  3.Възможност за автоматично изчисляване на сумата
     за първите три дни болнични от работодателя.
  4. Коригирано изчисляване на ЗОВ върху болнични от работодателя при
      осигуряващи се лица близки до максималният осигурителен праг.

  Zaplati_2016_1.16.b

  Новости:
  1.Възможност автоматично
  издаване на служебни бележки
  по ЗДДФЛ
  за доходите на физически лица
  в зависимост от полученият доход през годината.

  2.Подобрено автоматичното заключване
  на въведените записи в програмата.

  3. Актуализация на максималния осигурителен праг
  за 2016г.има възможност за въвеждане и справка за
  фонд ТЗПБ.

  Zaplati_2016_1.16.1

  Новости:

  Възможност за автоматично
  приспадане на ДОД за физически лица,
  при получаване на Социални добавки или
  Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  Ново: Включени са следните помощни справки:
  1. Присъствена форма.
  2. Таблица за автоматично изчисляване на клас прослужено време.
  3. Таблица за изчисляване на извънредния и нощен труд.

  Zaplati_2016_1.16.11

  Новости:
  Възможност за автоматичен избор от списъка
  по основна икономическа дейност
  за определяне на процента за ТЗПБ на фирмата.

  Zaplati_2017_1.17.1

  Новости:
  Обновена е таблицата за размера на осигурителните вноски
  за държавното обществено осигуряване (ДОО),
  за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО),
  за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)
   - по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/
  и осигурено лице.

  Zaplati_2017_1.17.2

    Новости:
  1.Възможност за избор дали Самоосигуряващото се лице да се облага
     с ДОД за текущият месец.
  2.Възможност за изчисляване на осигурителният доход
     спрямо броя на работните дни с осигуровки за самоосигуряващо се лице.
  3.Коригирана е декларация No 6, която се попълва автоматично
     от рекапитулациите за отделните видове договори.

  Zaplati_2017_1.17.3

    Новости:

  1.Възможност за избор дали да се удържа на лицето Здравноосигурителна вноска
     или да не се удържа такава, в зависимост от това дали се осигурява здравно
     същото лице от друго място.
  2.Обновена е таблицата за обработка и корекция на Декларация 1.
     Вградената таблица в програмата за обработка на декларация 1, служи
     за анализ и корекция на вече въведените данни по декларация 1,
     с помощта на вградените филтри може точно и ясно да анализираме
     въведените данни по Вид осигурен или други критерии по избор.
  3.Програмата включва помощна информация за Осигурените лица по Видове,
     която може да се извика от Менюто Вид осигурен.

  Zaplati_2017_1.17.4

    Новости:
  Ново: включена е нова функционалност:
  Възможност за приспадане на данъка когато,
  лицето има данъчни облекчения за намалена работоспособност
  до 660 лв. месечно или 7920 лв. годишно.
  Тази функционалност работи за служителите работещи
  при условията на втора и трета категория труд,
  тъй като се предполага, че за служителите от първа категория труд,
  не е допустимо да работят лицата с телково решение.

  Програмата
  е демо версия......
  Работи до 30.11.2017г.
  За премахване на ограниченията може да пишете
  на този email: abakalov@mail.bg или във сайта
  на адрес: http://infosoftbg.com/
  Абонамент за срок от 1 година 20лв.

  Важно: На платилите абонамента се дава право
  на един час безплатна консултация за работа с програмата,
  чрез TeamViewer.

  За работа с програмата може да гледате видео файла
  към нея на този адрес: http://infosoftbg.com/video.html

  а също и тук: • Ограничения: Работи до 30.11.2017г.

  Изисквания: MS Office Excel


  Мнения на потребители

  Твоето мнение

  • Вторник, 04.04.17, 21:51, naskobk:
   Тъй като имам намерение да предавам на живо урок
   как се работи с програмата,
   като ще може да се задават въпроси в реално време,
   моля всеки който желае да гледа Live Stream на
   програмата в реално време да се абонира за
   канала ми в Youtube, надявам се да се съберат повече хора.
   канала ми е https://www.youtube.com/user/naskobk
   може да се абонирате за него за да следите кога ще има
   излъчване на живо за работа с програмата.

   На Office 2003 и Office 2007 работи без проблеми - тествана

  • Четвъртък, 07.12.17, 17:24, siyana_power:
   Здравейте, ние във фирма Камакс използваме счетоводен софтуер от МусалаСофт. Можете ли да ми кажете какви са предимствата на вашия?

  Платени препратки

  Опаковки и консумативи
  Екстрапак ООД предлага повече от
  300 вида опаковки и консумативи
  www.extrapack.com
  Яки графични станции
  Рендиране в реално време
  и на най-тежките обекти - от Перси ООД
  www.persy.com
  bgERP
  Управлявайте фирмата си
  с безплатен, уеб базиран софтуер
  www.bgerp.com
  Рекламни чанти
  Екстрапак произвежда рекламни чанти
  и опаковки от хартия и (био)полимери
  Bags.BG

  вашето каре - тук

  за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2017   Experta Ltd.