download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

e-government

Автор
Съобщение
anonymous
Съб, 26.01.08, 16:59
Nishto Ne Razbiram .... obqsnete po tochno xax soryy za Kirilic
phrozencrew
Съб, 26.01.08, 19:03
Редактирах мнението си, защото мисля, че съм направил грешна преценка, за което горещо се извинявам на г-н Денев.
редактиран от phrozencrew на 27.01.08 09:49
danieldenev
Съб, 26.01.08, 21:25
За г-ца Жечева обяснявам "точно". Това е страница за изтегляне на пакетите на проекта чиято главна цел е да предостави свободен софтуер за създаване на електронна община и електронно правителство. Проектът е разработка на три екипа: български, индийски и египетски. Предлагаме както частична реализация така и концепция и модел. Да се изгради електронна община въобще не означава да се направи сайт на общината.

Целта ни е да предоставим възможност всяка община която желае да си изгради с тези софтуери своя система като следва препоръките и за Wi-Fi меш топологията за изграждане на административната мрежа.

За разработването на проекта не сме взели и стотинка от правителство или община. Няма и да поискаме! Има си вече "благословени" Единственото което искаме е да предложим начин за безплатна мрежа за гражданите и начин за безплатно изграждане на електронните услуги на общините при достатъчно високо качество. И в заключение, колкото и брутално да ви се струва използването на .NET Framework ще се радваме да видим вашият проект на Java например, включително с криптографската библиотека, цифровото подписване, API-то ви за SmartCARD четци и всичко което БЕЗПЛАТНО пуснете тук. Всъщност погледнете и тези линкове 1, 2, 3, 4 ...

                     ("`-''-/").___..--''"`-._
                     `6_ 6 ) `-. ( ).`-.__.`)
                     (_Y_.)' ._ ) `._ `. ``-..-'
                    _..`--'_..-_/ /--'_.' ,'
                   (((' (((-((('' ((((
                     Daniel Denev

редактиран от danieldenev на 27.01.08 16:59
редактиран от danieldenev на 27.01.08 17:01
phrozencrew
Нед, 27.01.08, 10:03
Г-н Денев,
редактирах мнението си от по-горе, защото счетох, че съм направил груба грешка относно вашият проект. Това, което сте създали определено не заслужава критика, а по скоро поздравления!
Нямах си и идея, че този проект няма нищо общо с правителството, а още по малко, че не сте взели и стотинка за да го създадете.
Информацията, която сте дали е доста интересна и полезна. Относно API-то за SmartCARD четци съм мяркал из интернет за Java, но явно са били платени или не търся както трябва, защото не успях да открия OpenSource.
Моля отново да извините невежеството ми!
Жив и здрав и много успехи!
danieldenev
Нед, 27.01.08, 10:20
Едничкото което се опитваме с моите колеги е да убедим "дървените глави" да го направят изобщо. Не ми трябва тяхното финансиране. Трябва само да знаят, че това за което те плащат на чужди фирми извън българия и разиграват дори търгове за това, СЪВСЕМ СПОКОЙНО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ БЕЗ ХИЛЯДИТЕ ЕВРО, МНОГО ПРЕДИ ДВЕТЕ ГОДИНИ, И КАТО ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ (НЕ КАТО СОФТУЕР) - КОЯТО ДА РАБОТИ ЗА ОБИКНОВЕННИТЕ ХОРА!!! НЕ ДА ИМ ОБСЛУЖВА ВЪЗВИШЕНИТЕ ФРАЗИ...
danieldenev
Нед, 27.01.08, 16:38
ВИЖДАНИЯ, ПРЕПОРЪКИ, НАСОКИ И КОМЕНТАРИ ПО ПРОКТОЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


Основни проблеми с които ще се сблъскат екипите при внедряване на информационните системи ще бъдат липсата на финансиране и адекватно обучение, отсъствието на разбиране и подкрепа от съответните служби. Тъй като прогнозираните от мен проблеми са общи то е нужно да се търсят и общи решения по отношение внедряването на внедряването на информационни системи с цел предоставяне на административни услуги.

СОФТУЕР

На разположение на държавната администрация е богат набор от специализирани софтуерни продукти. Например: АПИС, НОРМА, MS Offise и др. Поддържат се и различни операционни системи. Внедрени са до момента софтуерни продукти за различни информационни услуги, различни типове деловодство. Проблем при всички тях който би могло да възникне е поддръжката им (поради голямото им разнообразие), развитието им по отношение на по-съвършенни версии и най-вече ползването на данните им за други приложения. Основателен въпрос е: Позволява ли форматът на базите данни на използваните вече приложения безпроблемно преминаване към СУБД от по-висок клас?

ОРГАНИЗАЦИОННИ

Важен компонент който трябва да залегне в Закона за електронното управление е съвкупността от организационните концепции, правила, методики и мерки за внедряване и функциониране на електронната обработка на данните и компютризираните информационни системи, необходими за реализиранито на залегналите в законопроекта основни принципи при използване на хардуер и софтуер.

Дейностите по изграждане и развитие на информационните системи се поставят на заден план и ниско йерархично ниво, като им се вменява единствено обслужваща рола, а както знаем иновациите и развитието на информационните системи се извършва именно в тези звена. В същото време в докладите за развитие на електронното правителство в Република България четем за издигане статута на звената по информационни технологии като добра световна практика. Добра за само за тази институция която я афишира.

Важен акцент в проекто закона трябва да се постави въху необходимостта от непрекъсната квълификация и преквалификация на човешките ресурси. До момента са проведени множество обучения за начална компютърна грамотност, чието качество и последващ траен ефект са твърде съмнителни и крайно недостатъчни.

Основният проблем касаещ реализирането на целите залегнали в проектозакона се заключава в липсата на професионално обучение в сферата на информационните технологии, където както знаем новостите са твърде динамични. Абсолютно необходимо е организирането на професионални курсове за служителите на административните органи които ще предоставят и позват електронни услуги.

С увеличаването на хардуера и софтуера при запазване числеността и статута на организациите разработващи, внедряващи и развиващи информационната система за предоставяне на административни услуги, не е възможно предоставянето, обмена на вътрешни електронни административни услуги, нито пък съвместимостта между информационните системи и информационна сигурност. Последните няма да могат да гарантират залегналите в проектозакона ориентираност на процесите в услуга на гражданите и бизнеса, нито увеличаването прозрачността на управлението.
Резултатът от увеличаването на хардуера и софтуера при запазване статута на внедряващите организации, и нарастване мащабите на информационната система залегнала в проектозакона ще има за резултат текучество на кадри.

В проектозакона не е заложен никакъв задължаващ елемент за представяне пред обществеността на резултатите от внедряване на информационните технологии за целите на електронното управление. Трябва да се заложат в проектозакона и механизми по които да се търси финансиране от ЕС.

Крайно лоша практика до момента е пропускането в законовите актове на регламент за процентно разпределение на инвестициите при реализирането на такива информационни системи за предоставяне на административни услуги и електронно управление, например: инвестициите се насочват предимно за хардуер, минимални средства за софтуер и интернет услуги, и почти никакви средства за създаване на бази от данни и обучение на специалисти. Твърде порочна практика!

УСЛУГИ

В проектозакона трябва да залегнат механизми за бърз достъп до данните, оптимизиране и прозрачност на процеса на събиране на данните.

G2C – Администрация към граждани
G2B – Администрация към бизнес
G2G – Администрация към Администрация
Х2Х – Администрация към служители

- икономически оправдани електронни услуги;
- лесно достъпни;
- да съответстват точно на нуждите на бизнеса и гражданите;
- електронните административни услуги да се изпълняват в реално време;
- събиране на данни за, и анализ на изградените вече информационни системи и тяхната интеграция в единната.
- предвиждане на механизми за гарантиране на сигурност поне на няколко нива посредством автентификация и авторизация
- Реализиране на единна точка за вход
- Интерфейс за хора с увреждания
- Изграждане на информационна система с възможност за извършване на финансови операции
- Изграждане на система за управление на съдържанието
- Изграждане на система за управление на документи и генериране на справки за текущ статус съгласно процеса на обработката на тези документи

НАСОКИ

Предвиждане на възможност за он-лайн справки за движение на електронни документи
Промяна в идеологията: Преход от пасивно предлагане на информация към възможност. за даване на заявки и изпълнение на услуги он-лайн, както и работа с цифрови сертификати.
Модифициране и нормализиране на базите от данни, както и свързване на отделните бази данни с възможност за репликации
Да се предвиди изграждането на Интернет ГИС сървър за страната чрез който да има възможност да се извършва двустранен обмен на информация.
Да се предвиди и информационна система за електронен архив за съхраняване на информация от процесите на предоставяне на електронни административни услуги.
Да се предвидят в проектозакона и системи за електронно гласуване с възможност за автоматично публикуване на резултати.
Да се предвиди в проектозакона и система за управление на проекти (производство)
Да се предвиди в проекто закона механизъм за обучаване на служители за предоставяне на електронни административни услуги, и обучение на гражданите как да ги ползват.
Да се уточни в наредба механизма по който ще се поддържа информационната система.

СТАНДАРТИ

Основателен е въпроса за наредбите за специални стандарти за оперативна съвместимост и сигурност които ще бъдат обвързани с проектозакона. Как ще бъдат използвани съществуващите стандарти или ще бъдат създавани нови?
Тези стандарти трябва да бъдат съобразени с двупосочната комуникация между отделните нива на властта

Трябва да бъдат взети впредвид следните изисквания и специфики:

Изискванията на държавната, областната и общинската администрации
Изискванията и участието на съдебната власт
Регламентиране и осъществяване на междуведомствен обмен на данни

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОЕКТО ЗАКОНА

е-услуга – Web – базирана услуга от корпоративен клас, която може да се заяви, извърши, предаде и плати по електронен път.

е-административна единица – тази която притежава изградена цялостна автономна информационна система (компютърни мрежи) с добре изградени и стандартизирани механизми за междуведомствен обмен на разнородни по характер бази от данни и административни електронни документи посредством компютърни мрежи с различна топология и от различен клас.

ЕТАПИ

1. Привличане на финансова от ЕС и експертна помощ
2. Обявяване на проекти и търгове. Създаване на екипи
3. Проучване и анализ на вече изградената информационна система и натрупан опит
 - анализ на стандартите за обмен на електронни документи и бази от данни
 - предвиждане на стратегия за обучение на специалистите обслужващи инф. система
4. Анализ на работата по изграждането на вече създадени информационни системи за електронно управление и предоставяне на административни е-услуги

5. Планиране, изграждане, поддържани и развитие на единна информационна система
 - хардуер
 - софтуер
 - комп. мрежи.
 - обучение на специалисти
6. Интеграция между съществуващите в институциите инф. системи
7. Планиране, стандартизиране, реализиране и тестване на междуведомствен обмен
8. Предоставяне на административни е-услуги изцяло с електронни документи (без участието на оператор и без хартиени носители)
9. Реализиране на възможност за репликация на бази данни и преход към СУБД от по-висок клас
10. Достъп до Европейските бази данни и регламент за ползване на Европейски електронни административни услуги.
11. Унифициране на техническите и програмни изисквания на залегналата в проектозакона система за обмен на информация между администрациите с тези на ЕС
12. Включване в европейския домейн от мрежи в които обменът на информация се извършва посредством специализиран европортал.

редактиран от danieldenev на 27.01.08 16:40
редактиран от danieldenev на 27.01.08 16:42
danieldenev
Вто, 29.01.08, 11:09
Това е снет екран от интерфейса на модула за управление на документооборота в една община
Това е снет екран от интерфейса на модула за управление на документооборота в една община

Самият модул на е-Община управляващ документооборотът, класифицирането на административните документи, автоматизираното търсене, каталогизирането е разработен също като Web-приложение (ASP.NET C#) и изисква web-сървър, за да работи (IIS 5.1) ИЗТЕГЛЕТЕ ПАКЕТЪТ ОТ ТУК

редактиран от danieldenev на 29.01.08 11:10
danieldenev
Вто, 29.01.08, 11:19
Част от административният панел
Част от административният панел

Интерфейсът е максимално опростен. Идеята е да е интуитивен и същевреенно да предлага достатъчно богата функционалност.

Редактиране на списъкът с менютата
Редактиране на списъкът с менютата

По същество е необходимо поддръжката на административните сайтове да става лесно и на практика от всеки отдел. Служителите не е необходимо да са компютърни специалисти. Не е необходимо да се наемат компютърни специалисти за поддръжката на такива динамични програми, защото общината става зависима от тях (при напускане например). Едно от най важните неща е колко бързо се обновява информацията предлагана на гражданите. Това не може да се постигне със сайт на общината, а само с програма позволяваща на всички служители имащи права за това да работят с нея!

boy4o
Вто, 29.01.08, 14:14
Е-ха! Това е чудесно!
Имам предвид самото начинание. Разгеле, че някой се е хванал да свърши такава сериозна и архи важна работа. Защото въпросът за е-правителството е един от най-залуханите в държавата ни, а общинското ниво е най-болното място на цялата система. Държавната и общинските администрации сякаш се опитват да правят нещо, но явно не им достига и хъс и компетентност. Всеки гледа нещата от своята камбанария и според своя интерес. Резултатът, естествено, е манджа с грозде...
А вие сте подходили от гледна точка на една обща (и много правилна) концепция! Това е, което липсва досега по въпроса - едно интегрирано и операционално виждане, подкрепено от реален продукт. Съжалявам, че загърбих вече програмисткото изкуство, за да мога да ви предложа и своята помощ, колкото и скромна.

ПС: По странно съвпадение тази сутрин попаднах на една сатия, която третира приблизително същия кръг от въпроси, но в друг аспект. Впрочем, забелязал съм, че на същия сайт се обръща особено сериозно внимание на темата "е-правителство". Помислих си, дали няма да произтече нещо полезно, ако установите контакт с хората от сайта (това, струва ми се е и някакъв вестник); една по-голяма публичност на цялото начинание би била добре дошла, предполагам.
Успех!

milen
Нед, 03.02.08, 22:22
По принцип не обичам да коментирам труда на другите. В случая обаче, г-н Денев, вашия труд попадна в нашата работилница, при това два пъти. Един път като 'програма', която бе публикувана в нашата програмотека, и втория път - като статия.

Тъй, като засегнатата тема е интересна за мен, ще си позволя да дам следната рецензия:

1. Липсва резюме, в което накратко да е описано точно, какво представлява 'творбата'

2. Обхвата на 'творбата' е много голям. Бегло са засегнати следните по-големи теми, всяка от която е достатъчна за докторска дисертация:
- Национално покритие на Wi-Fi мрежи, осигуряващи инфраструктурата, необходима за еПравителството;
- Описание на европейските стандарти в тази област;
- Модели на релационни бази данни, необходими за предоставяне на еУслуги;
- Уеб базиран интерфейс за електронните услуги
- Организиране на счетоводната отчетност
- Обучение по информационни технологии за гражданите
- Законодателно предложение
- Етапи за въвеждане на еПравителство

3. Всички теми от т.2 са разгледани много повърхностно. То няма и как иначе да е, при положение, че всяка една от тях заслужава най-малкото по една книга.

4. Разгледах проекта на SourceForge.net . Следните неща ми направиха впечатление:
- съдържа множество файлове от най-различно естество. Някои имат политически характер, други технически (презентации на предишни ваши проекти), трети съдържаха код, който не е коментиран добре/въобще. Кодът беше сякаш събран от различни източници, например http://www.javascriptkit.com/script/cut183.shtml
- единствения администратор и разработчик на проекта, към началото на Февруари,2008 е г-н Даниел Денев. Това поражда съмнение за участието на "български, египетски и индийски екипи"

Според мен, е похвален подтикът ви да направите нещо значимо за другите хора, обаче пътят, който сте избрали не води до никъде. Обвързвайки толкова много проблемни области в един проект, вероятността да се получи нищо полезно спада до нулата.

Според мен, знанията ви и уменията ви ще са много по полезни за хората, ако се фокусирате върху решението на някой малък, но важен проблем. Съвет, кой да е той, не мога да дам, но той трябва да е толкова малък, че решението, което ще му предложите да е най-доброто в целия свят.

Ето например, ние (5 щатни + 20-30 нещатни) даваме решение на проблема за търсене и сваляне на програми от български потребители. Вярно, че проблема, който решаваме е незначителен, на фона на обществените, обаче решението, което даваме е най-доброто (the BEST).

danieldenev
Пон, 04.02.08, 08:48
Благодаря за отделеното време. Написаното е абсолютно вярно и ще го взема под внимание. За сам човек вероятно е голям обхватът на такъв проект. Ще остана ли сам? (Дори в момента работя с прекрасни и интелигентни хора от цял свят). Винаги гледам на нещата комплексно. Ако решавам един поблем винаги искам да знам накъде вървя и кои са следващите за решаване. Вероятно не е днес денят, не е това мястото и не са тези хората с които мога да изпълня дори част от това начинание... Ще видим. Знам само, че не си спомням да съм се отказвал пред предизвикателствата, колкото и трудно да е било.

Поздрави: Дидо Денев

danieldenev
Пон, 04.02.08, 08:53
Безспорно сте the BEST. Поне аз мисля така!

Коментар

за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2024   Experta Ltd.