download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

e-government 1.5.0


Електронно Правителство, Електронна Община


Изтегли (2089 KB)

Визитна картичка на програмата

Автор: Даниел Денев
Лиценз: Open Source
ОС: Windows NT/2000/XP 
Големина: 2089 KB
Обновен на: 14.07.2010 от danieldenev
11332 показвания, 213 сваляния  Статистики

Потребителите, изтеглили тази
програма свалят още:

phpBMS 1.0
Библиотека за университет 6.0

Публикации в списанието


няма публикации
 

Публикуваният проект не е просто софтуерно приложение а цялостна концепция и техническа реализация. Той има за цел да да запознае българското информационно общество с тенденциите в развитието на на технологиите и вижданията по отношение на това, което Европйския съюз ще изисква да бъде въведено от страните членки по отношение на стандартите за обмяна на информация.

Всичко започва със стартирането на програмата „eEurope" имаща за цел да направи съвременните информационни технологии достъпни за гражданите във всички възможни сектори на Европейската икономика – от образование и транспорт до здравеопазване, полиция, пожарна и грижа за хората с увреждания. Това неминуемо изисква създаването на прозрачна Wi-Fi мрежа с меш топология (първи етап на предлаганият от нас проект) При този тип мрежи инвестицията се прави от общината което и позволява притежаването на собствена административна (без посредници) мрежа, безплатна за гражданите (при ограничена скорост и брой потребители), видеонаблюдение, контрол над трафика и проследяване на градските автобуси и сметоизвозването. В публикуваният тук проект състоящ се от препоръки, софтуерни пакети, закони, предложения за закони, изчисления, снимки и диаграми ... ние се стремим да реализираме принципите заложени в IDA (Interchange of Data between Administrations) като използванеме на съвременните информационни и комуникационни технологии за реализиране на ефективната обмяна на информация между общинските администрации, техните отдели, електронната община и електронното правителство (e-government / e-municipality).

Проектът e-government е съвместна разработка на български, египетски и индийски екипи. Той е от общ интерес (Projects of Common Interest) защото е свързан с прилагането на информационните технологии в отделните браншове, като предвиждаме разработката на общи архитектурни и технологични стандарти и е-услуги за осъществяването на обмяната на информация в общинските Wi-Fi меш мрежи, тези на правиелството, а защо не на по-късен етап и ЕС.

Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality
Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality

Единните стандарти с които е съобразен публикуваният тук софтуер с отворен код са утвърдените в Европа и на други места по света единни софтуерни стандарти TESTA, eLink, „Европейска рамка за взаимодействие” и „Архитектурни директиви”. В настоящата разработка те са получили дори развитие.

TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) представлява частна комуникационна мрежа, специално изградена за нуждите на Европейския съюз.
eLink от своя страна пък представлява платформа, която позволява на властите по лесен начин да разработват и предоставят през прозрачната (без посредник, безплатна за гражданите) on-line (електронни) услуги на гражданите и бизнеса.
Европейската рамка за взаимодействие (European Interoperability Framework) е съвкупността от политиките, стандартите и препоръките, които описват начина, по който организациите в ЕС са се съгласили или ще трябва да се съгласят да си взаимодействат една с друга на организационно.
В проектът и софтуерът които описваме тук като технологична рамка са използвани специфицикациите, проектите, разработките и ИТ решенията на архитектурните директиви на IDA, които да унифицират правилата за обмен на информация с Българската - Европейската администрации по електронен път.

Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality
Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality

Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality
Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality

Архитектурните директиви на IDA и TESA ни дадоха конкретните насоки в нашата работа още от етапа на анализиране на изискванията (дефиниране на проблеми, съществуваща инфраструктура), така и за по-късните етапи от разработката на e-government като цялостна e-government концепция, планирането на архитектурата (препоръчваме отворените мрежови архитектури) и детайлното проектиране и имплементация на софтуерните решения с отворен код и използване на .NET (C#) технологията и релационние бази данни (Oracle/MS SQL Server 2005/XML/XSL)

Модел - Конструиране и доставяне на електронни услуги (Services provision database diagram)
Модел - Конструиране и доставяне на електронни услуги (Services provision database diagram)

Диаграма автоматизация на бек-офиса (Back office automation database diagram)- Провеждане на общински търгове по електронен път
Диаграма автоматизация на бек-офиса (Back office automation database diagram)- Провеждане на общински търгове по електронен път

Провеждане на електронно гласуване при избори - eVoting database diagram
Провеждане на електронно гласуване при избори - eVoting database diagram

Причините поради които сме се спрели на тези технологии (ASP.NET(C#), T-SQL, XML) са множеството общи бизнес изисквания, изискванията по отношение на за сигурността,необходимостта от поддръжка на многоезични интерфейси и такива даващи достъп и за хората с увреждания. .NET технологията се използва основно в бизнеса за разработване на бизнес приложения от високо ниво. Оправдан избор в този случай!

Цел на проекта (и приложената тук софтуерна и мрежова реализация) е организирането на Wi-Fi комуникацията между вече изградените информационни системи на държавните (правителствените и общинските) организации (LocalDomains) и телематичната инфраструктура на ЕС (EuroDomain).

Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality
Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality

Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality
Wi-Fi mp-to-mp mesh VT e-municipality

 Препоръчваме изграждането на самовъзстановяваща се и самотърсеща Wi-Fi мрежа с меш топология (от тип много точки към много точки) поради високата и устойчивост, големият брой хопове, лесното монтиране, липсата на необходимост от плащане на лицензи за честоти и т.н. и т.н. (2,4 и 5Ghz) Препоръчваме такива мрежи да се самофинансират от директна реклама достигаща до хиляди граждани, което е достатъчно (но не и единствено основание) мрежата (предлаганите административни е-услуги) да са безплатни за гражданите.
По отношение на сигурността препоръчваме използването локалната инфраструктура на публичния ключ (PKI Closed User Group), която осигурява цифрови сертификационни услуги. Възможно е разработването на карти (кодът за четенето/писането в четеца за картата БЕЗПЛАТНО-> тук) за предплатен достъп с чип и цифрово подписване много по достъпни и много по-евтини от официално одобрените.
За обмена на електронни документи от особено значение е сигурността на средата в която се извършва това. По отношение на това изискване сме се съобразили със механизмите на системата CIRCA.

В повечето случаи липсва разбирането, че електронно правителство и електронна община не означава просто да се направи сайт на общината или да се отвори гише в нея. еОбщина не означава и група сайтове просто предлагащи документация и информация. Порталите също не могат да са еОбщина. Относно взаимодействието между административните препоръчваме използването на на Web-базиран (ASP.NET) интерфейс за взаимодействие с крайните потребители и използване на Web-услуги и XML/XSL за взаимодействие между приложенията. При изграждането на мрежовата инфраструктура e е крайно необходимо освен общинската администрация в сградата, административната мрежа да обхваща и гражданите, като за тях тя ТРЯБВА да е безплатна за да достигат е-услугите действително до тях, да са достъпни. Това означава изграждането на Wi-Fi мрежа с меш топология (много точки към много точки). Относно сигурността тя се осигурява на физическо ниво, на ниво операционна система, на ниво Wi-Fi мрежа и на ниво софтуерно приложение (при .NET). За осигуряване на конфиденциалност и непроменимост на информацията се препоръчва използване на алтелнативен на официално одобрения електронен подпис и шифриране на базата на PKI и цифрови сертификати (база с цифрови сертификати на граждани-клиенти на общината). Много препоръки са приложени за изтегляне в тази публикация. Например как да се организира посредством предлаганият от нас софтуер счетоводната отчетност, журналните услуги (logging), услугите по поддръжка и управление на системите и справочните услуги (directory services), провеждането на електронни търгове с наддаване (софтуера предлаган от нас притежава тази възможност), провеждане на електронно гласуване в общините (също в софтуерният пакет).

В процеса на пълното ни интегриране в Европейската информационна общност Българското правителство и общините постепенно трябва да възприемат и да прилагат софтуерните системи от клас e-government и e-municipality, с които работят или предстои да бъдат изградени. Вече бяха проведени търгове и одобрени фирми които да изградят в множество общини системата еОбщина. Предстои тези български фирми от софтуерния бранш и конкретно българските софтуерни специалисти да се запознаят с този клас приложения, за да могат успешно да ги реализират в своите градове.

Въвеждане на е-услуга (enter service data)
Въвеждане на е-услуга (enter service data)

Потребителите определят името на желаната от тях услуга, типът, начина на плащане или заявяване, броя опции и кратко нейно описание. Поради непредвидимият брой и разнообразие от електронни услуги за граждани те се конструират, а НЕ са с фиксирани формуляри.

Асоцииране на потребител с идентификатор ID на услуга
Асоцииране на потребител с идентификатор ID на услуга

Това е начинът услугата "да узнае" , че този потребител и принадлежи.
Една от важните части на проекта е системата за проследяване на държавни и правителствени ресурси. Пример тук даваме с диаграмата на автоматизирането на бек-офиса и провеждането по електронен път на общински и други търгове, както и заявяването и закупуването от страна на гражданите от е-общината на тръжна документация и др.

Автоматизация на бек-офиса
Автоматизация на бек-офиса

Електронните търгове са само една от е-услугите. Така се събира информация за местонахождението на собствениците на движимо и недвижимо имущество.

Закупуване от общината на тръжна документация и стартиране на процеси за провеждане на електронни търгове. Система за събиране на информация за резултатите от електронните търгове
Закупуване от общината на тръжна документация и стартиране на процеси за провеждане на електронни търгове. Система за събиране на информация за резултатите от електронните търгове

Друга услуга е провеждането на електронни гласувания. По-горе сме показали модел на базата данни за този модул.

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г /В сила от 13.06.2008 г. Още документи свързани с "Електронно правителство"

E-Government of the Republic of Bulgaria- A Strategy for Development

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Стратегии за електронно правителство на: Нова Зеландия, САЩ, ...

Български Правен Портал forum.lex.bg -> e-Government

Препоръка (2004) 15 на Съвета на Европа относно електронното управление

Критики

1. Липса на единна база данни (регистър)!

2. Липса на свързаност между ведомства отдели и институции!

3. Липса на отчетност и прозрачност за текущото състояние на основополагащите проекти от 2005 година.

4. Не са приети обща нормативна уредба, стандарти и архитектури за интегрирано взаимодействие между системите и предоставяне на услуги.

5. Липсва координация между проектите и интегрирана информационна и организационна среда в
държавната администрация

Приоритети

1. Създаване на системи за контрол и следене с цел осигуряване на електронна прозрачност в работата на държавната администрация, което от своя страна ще има антикорупционен ефект.

2. Изграждане на лесно достъпни услуги пестящи време на граждани и бизнес

3. Точен разчет на вложени средства и срокове за възвръщането им.

4. Извършване на анализ на текущото състояние на вече съществуващите проекти.

5. Анализ на необходимостта от дадена електронна услуга и ясно дефиниране на социалните групи които ще я ползват. Ако няма такива, то тя не се изгражда.

6. Реализиране на плана еЕвропа

7. Реинженеринг и надграждане мрежовата инфраструктура на междуведомствените комуникационни ситеми с цел изграждане на интегрирана система за предоставяне на административни услуги на граждани, бизнес и институции.

Ограничения: Да не се включва в платени пакети! Да се цитира името на автора!

Изисквания: MS .NET Framework 1.1; IIS 5.1; MS SQL Server 2000; ASP.NET (C#) , Wi-Fi , XML/XSL ASP.NET


Мнения на потребители

Твоето мнение

 • Вторник, 29.01.08, 11:19, danieldenev:
  Част от административният панел
  Част от административният панел

  Интерфейсът е максимално опростен. Идеята е да е интуитивен и същевреенно да предлага достатъчно богата функционалност.

  Редактиране на списъкът с менютата
  Редактиране на списъкът с менютата

  По същество е необходимо поддръжката на административните сайтове да става лесно и на практика от всеки отдел. Служителите не е необходимо да са компютърни специалисти. Не е необходимо да се наемат компютърни специалисти за поддръжката на такива динамични програми, защото общината става зависима от тях (при напускане например). Едно от най важните неща е колко бързо се обновява информацията предлагана на гражданите. Това не може да се постигне със сайт на общината, а само с програма позволяваща на всички служители имащи права за това да работят с нея!

 • Вторник, 29.01.08, 14:14, boy4o:
  Е-ха! Това е чудесно!
  Имам предвид самото начинание. Разгеле, че някой се е хванал да свърши такава сериозна и архи важна работа. Защото въпросът за е-правителството е един от най-залуханите в държавата ни, а общинското ниво е най-болното място на цялата система. Държавната и общинските администрации сякаш се опитват да правят нещо, но явно не им достига и хъс и компетентност. Всеки гледа нещата от своята камбанария и според своя интерес. Резултатът, естествено, е манджа с грозде...
  А вие сте подходили от гледна точка на една обща (и много правилна) концепция! Това е, което липсва досега по въпроса - едно интегрирано и операционално виждане, подкрепено от реален продукт. Съжалявам, че загърбих вече програмисткото изкуство, за да мога да ви предложа и своята помощ, колкото и скромна.

  ПС: По странно съвпадение тази сутрин попаднах на една сатия, която третира приблизително същия кръг от въпроси, но в друг аспект. Впрочем, забелязал съм, че на същия сайт се обръща особено сериозно внимание на темата "е-правителство". Помислих си, дали няма да произтече нещо полезно, ако установите контакт с хората от сайта (това, струва ми се е и някакъв вестник); една по-голяма публичност на цялото начинание би била добре дошла, предполагам.
  Успех!

 • Неделя, 03.02.08, 22:22, milen:
  По принцип не обичам да коментирам труда на другите. В случая обаче, г-н Денев, вашия труд попадна в нашата работилница, при това два пъти. Един път като 'програма', която бе публикувана в нашата програмотека, и втория път - като статия.

  Тъй, като засегнатата тема е интересна за мен, ще си позволя да дам следната рецензия:

  1. Липсва резюме, в което накратко да е описано точно, какво представлява 'творбата'

  2. Обхвата на 'творбата' е много голям. Бегло са засегнати следните по-големи теми, всяка от която е достатъчна за докторска дисертация:
  - Национално покритие на Wi-Fi мрежи, осигуряващи инфраструктурата, необходима за еПравителството;
  - Описание на европейските стандарти в тази област;
  - Модели на релационни бази данни, необходими за предоставяне на еУслуги;
  - Уеб базиран интерфейс за електронните услуги
  - Организиране на счетоводната отчетност
  - Обучение по информационни технологии за гражданите
  - Законодателно предложение
  - Етапи за въвеждане на еПравителство

  3. Всички теми от т.2 са разгледани много повърхностно. То няма и как иначе да е, при положение, че всяка една от тях заслужава най-малкото по една книга.

  4. Разгледах проекта на SourceForge.net . Следните неща ми направиха впечатление:
  - съдържа множество файлове от най-различно естество. Някои имат политически характер, други технически (презентации на предишни ваши проекти), трети съдържаха код, който не е коментиран добре/въобще. Кодът беше сякаш събран от различни източници, например http://www.javascriptkit.com/script/cut183.shtml
  - единствения администратор и разработчик на проекта, към началото на Февруари,2008 е г-н Даниел Денев. Това поражда съмнение за участието на "български, египетски и индийски екипи"

  Според мен, е похвален подтикът ви да направите нещо значимо за другите хора, обаче пътят, който сте избрали не води до никъде. Обвързвайки толкова много проблемни области в един проект, вероятността да се получи нищо полезно спада до нулата.

  Според мен, знанията ви и уменията ви ще са много по полезни за хората, ако се фокусирате върху решението на някой малък, но важен проблем. Съвет, кой да е той, не мога да дам, но той трябва да е толкова малък, че решението, което ще му предложите да е най-доброто в целия свят.

  Ето например, ние (5 щатни + 20-30 нещатни) даваме решение на проблема за търсене и сваляне на програми от български потребители. Вярно, че проблема, който решаваме е незначителен, на фона на обществените, обаче решението, което даваме е най-доброто (the BEST).

 • Понеделник, 04.02.08, 08:48, danieldenev:
  Благодаря за отделеното време. Написаното е абсолютно вярно и ще го взема под внимание. За сам човек вероятно е голям обхватът на такъв проект. Ще остана ли сам? (Дори в момента работя с прекрасни и интелигентни хора от цял свят). Винаги гледам на нещата комплексно. Ако решавам един поблем винаги искам да знам накъде вървя и кои са следващите за решаване. Вероятно не е днес денят, не е това мястото и не са тези хората с които мога да изпълня дори част от това начинание... Ще видим. Знам само, че не си спомням да съм се отказвал пред предизвикателствата, колкото и трудно да е било.

  Поздрави: Дидо Денев

 • Понеделник, 04.02.08, 08:53, danieldenev:
  Безспорно сте the BEST. Поне аз мисля така!

Платени препратки

Рекламни чанти
Екстрапак произвежда рекламни чанти
и опаковки от хартия и (био)полимери
Bags.BG
Компютри за геймъри
Домашни компютърни системи за игри
Конфигурации по желание от Перси ООД
www.persy.com
bgERP
Управлявайте фирмата си
с безплатен, уеб базиран софтуер
www.bgerp.com

вашето каре - тук

за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2024   Experta Ltd.